Sharpkeys – Phần mềm quản lý, hoán đổi và tắt phím

Nếu bạn có nhu cầu hoán đổi mã phím (trên bàn phím). Ví dụ bạn muốn khi nhấn phím F1 sẽ thành phím F2 chẳng hạn. Hoặc bàn phím bạn bị dính phím gây phiền toái và muốn tắt phím đó. Thì đây phần mềm Sharpkeys cho phép bạn thực hiện hoán đổi hoặc tắt phím …
Đọc tiếp Sharpkeys – Phần mềm quản lý, hoán đổi và tắt phím