Các kiểu gõ dấu tiếng việt

03/04/2019 Nosomovo 0

Để gõ được tiếng việt chúng ta cần cài đặt một phần mềm bộ gõ. Hiện nay, có hai bộ gõ thông dụng là Unikey và Vietkey (Đã ngừng phát triển năm 2007). Sau đó áp dụng một trong 3 kiểu gõ thông dụng là VNI, TELEX và VIQR. Mỗi