Lưu ý khi sử dụng toán tử cộng trong javascript

1. Mô tả vấn đề Có bao giờ bạn muốn cộng 2 số a và b nhưng sau khi cộng thì nó cho ra kết quả là nối 2 chuỗi lại với nhau chưa? Để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này tôi có 1 thí dụ sau: Tôi có đoạn code javascript: …
Đọc tiếp Lưu ý khi sử dụng toán tử cộng trong javascript