Chuyển kiểu object sang array trong php – Convert Object to Array in PHP

Trong php, bạn có một biến dạng object và bạn muốn chuyển nó sang dạng array, nhưng chưa biết phải làm sao thì hãy tham khảo cách dưới đây nhé. Để chuyển dữ liệu từ kiểu Object sang kiểu Array trong php chúng ta chỉ cần ép kiểu như sau: $arr=(array)$obj; //$obj là biến chứa …
Đọc tiếp Chuyển kiểu object sang array trong php – Convert Object to Array in PHP