Khắc phục lỗi “No input file specified”

19/09/2017 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Lỗi này xuất hiện khi thực hiện chuyển máy chủ. Sau đó truy cập website sẽ xuất hiện câu “No input file specified.” 2. Cách khắc phục Ta chỉ cần thêm dấu chấm hỏi (?) vào sau index.php trong lệnh RewriteRule trong file .htaccess là vấn