10 bài ca dao Nam bộ về tình yêu đôi lứa

Bài 1 Thấy em nhỏ thó lại có duyên ngầm Anh phải lòng thầm ba bốn tháng nay. Bài 2 Con ếch ngồi dựa gốc bưng Nó kêu cái quệt, biểu ưng cho rồi. Bài 3 Thò tay ngắt đọt trâm bầu Thôi anh có thương thì thương đại đừng cầu ông mai. Bài 4 Dao …
Đọc tiếp 10 bài ca dao Nam bộ về tình yêu đôi lứa