Khắc phục lỗi mất session trong Codeigniter (ci)

1. Mô tả hiện trạng Tôi sử dụng dụng Codeigniter – Ci để xây dựng một website quản lý. Lúc đó, tôi gặp phải vấn đề session lưu phiên đăng nhập của người dùng liên tục bị mất không hiểu nguyên nhân và cũng không có quy luật nào cả. 2. Giải pháp khắc phục Sau thời gian đọc error log, …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi mất session trong Codeigniter (ci)