Code C minh họa danh sách liên kết sử dụng con trỏ

/* —————————————————————————– – Su Dung Con Tro / ———————————————– a) nhap ds so nguyen b) Sap xep giam c) Tong cac so nguyen la so 9 phuong d) in ket qua vua tinh e) Sap xep theo phuong phap noi bot f) Tong cac so nguyen to trong danh sach g) Tong cac so nguyen …
Đọc tiếp Code C minh họa danh sách liên kết sử dụng con trỏ