Nguồn gốc, ý nghĩa một số địa danh ở Nam Bộ – Phiên bản ngắn gọn

Các địa danh ở Nam Bộ hầu như rất quen với những người dân miền tây đúng không nào? Nhưng còn về biết thì chắc…

Xem thêm Nguồn gốc, ý nghĩa một số địa danh ở Nam Bộ – Phiên bản ngắn gọn