In chuyển nhiệt là gì?

In chuyển nhiệt (TTP) là một quá trình truyền hình ảnh, văn bản và dữ liệu khác lên bề mặt vật liệu như giấy, nhựa hoặc kim loại bằng cách sử dụng nhiệt. Một cách In chuyển nhiệt được sử dụng là in trên giấy với việc sử dụng máy in nhiệt. Điều này có …
Đọc tiếp In chuyển nhiệt là gì?