Tự động cập nhật số thứ tự khi xóa một số dòng dữ liệu trong excel

Có bao giờ bạn hỏi rằng liệu có cách nào để số thứ tự trong excel tự động cập nhật khi bạn xóa một số dòng dữ liệu không? Có đấy, để thực hiện việc này chúng ta chỉ cần sử dụng duy nhất hàm ROW cùng cách làm đơn giản như sau: – Tại …
Đọc tiếp Tự động cập nhật số thứ tự khi xóa một số dòng dữ liệu trong excel