Lấy hình ảnh từ nội dung html trong php

Trong khi phát triển website nhất là đối với các website dạng tin tức thì nhu cầu tách ảnh từ nội dung bài viết được trình bày dưới dạng các thẻ html, css và javascript nằm ngổn ngang là vô cùng cần thiết. Để tách ảnh từ nội dung bài viết đã được trình bày …
Đọc tiếp Lấy hình ảnh từ nội dung html trong php