Các tài khoản miễn phí trên Flickr sẽ bị xóa một phần ảnh

Flickr – Một dịch vụ lưu trữ ảnh miễn phí nổi tiếng bởi cho phép người dùng sử dụng dung lượng lưu trữ đến 1TB để lưu trữ ảnh của mình. Tuy nhiên vào đầu năm 2019 này, Flickr phát đi thông báo rằng từ ngày 5/2/2019 các tài khoản miễn phí sẽ bị xóa …
Đọc tiếp Các tài khoản miễn phí trên Flickr sẽ bị xóa một phần ảnh