Loại bỏ dòng dữ liệu trùng trong excel 2010

Bạn có file excel với khá nhiều dòng dữ liệu trùng lăp. Và bạn muốn loại bỏ các dòng trùng ấy sao cho chỉ còn lại một dòng mà thôi. Excel cung cấp cho bạn công cụ làm việc để loại bỏ các dòng dữ liệu trùng nhé. Mời các bạn xem cách thực hiện …
Đọc tiếp Loại bỏ dòng dữ liệu trùng trong excel 2010