Sharpkeys – Phần mềm quản lý, hoán đổi và tắt phím

Nếu bạn có nhu cầu hoán đổi mã phím (trên bàn phím). Ví dụ bạn muốn khi nhấn phím F1 sẽ thành phím F2 chẳng…

Xem thêm Sharpkeys – Phần mềm quản lý, hoán đổi và tắt phím