Đếm số ngày là ngày thứ 7, chủ nhật thuộc khoản thời gian trong excel

Nếu bạn có nhu cầu đếm xem có bao nhiêu ngày là ngày thứ 7 (chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6) trong khoản thời gian nào đó bằng excel nhưng chưa biết cách thực hiện? Hãy tham khảo cách thực hiện sau đây nhé. Vì excel hỗ trợ bạn …
Đọc tiếp Đếm số ngày là ngày thứ 7, chủ nhật thuộc khoản thời gian trong excel