Khắc phục lỗi DEP khi thực thi file exe trên window 7, 8, 10

1. Mô tả lỗi Khi một phần mềm chạy thì bị chết ngang và xem chi tiết lỗi nhận được mã lỗi là DEP. 2. Cách khắc phục Sau đây là cách tôi đã sử dụng để khắc phục lỗi này: – Click phải chuột vào My computer – Chọn properties – Chọn advanced system settings …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi DEP khi thực thi file exe trên window 7, 8, 10