“Phượt” xưa và nay ?

Nếu như ở những thập niên trước, những người đam mê xe và rong rủi các nẻo đường được gọi là “Phượt thủ”. Thì bây giờ “hai từ” đó không còn được ưa chuộng cho dân phượt như trước nữa, bởi Phượt ngày nay ít mang tính chất của nó, không còn ý nghĩa khám …
Đọc tiếp “Phượt” xưa và nay ?