Anhdv boot – Bộ công cụ cứu hộ máy tính chuyên nghiệp

Nếu trong bài viết File Iso Windows 7 PE – Một công cụ hữu ích để cứu hộ máy tính khẩn cấp tôi đã giới thiệu một công cụ cụ cứu hộ máy tính với ưu điểm là gọn nhẹ, dung lượng chỉ 50MB. Thì nay, tôi xin giới thiệu thêm cho các bạn bộ công cụ …
Đọc tiếp Anhdv boot – Bộ công cụ cứu hộ máy tính chuyên nghiệp