Con gà và hạt đậu xanh

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một chú gà trong lúc kiếm ăn nhặt được một hạt đậu xanh. Nó rất yêu thích hạt đậu và quyết định trồng hạt đậu đó thay vì ăn. Do bản tính chăm chỉ, cần cù chẳng bao lâu từ 1 hột ban đầu đã tăng lên được 1 …
Đọc tiếp Con gà và hạt đậu xanh