Chuyển SSL khi chuyển host cho website

Khi bạn chuyển website của mình từ host A sang host B và muốn đem ssl đã cài đặt bên host A sang host B thì cách thực hiện đơn giản như sau: – Tại host A,các bạn truy cập vào phần quản lý file tìm 3 file ssl.ca, ssl.cert, ssl.key và lưu lại. Nơi …
Đọc tiếp Chuyển SSL khi chuyển host cho website