Bật/Tắt cho phép ứng dụng kém an toàn sử dụng tài khoản gmail

Trong một số nhu cầu sử dụng chúng ta cần cấp quyền cho các thiết bị kém an toàn như thiết bị đời cũ, đăng nhập tự động để sử dụng trên các phần mềm, website, ứng dụng,… Chúng ta cần thực hiện cho phép ứng dụng kém an toàn truy cập vào tài khoản …
Đọc tiếp Bật/Tắt cho phép ứng dụng kém an toàn sử dụng tài khoản gmail