Chỉnh số trang, header, footer độc lập giữa các trang đã ngắt sesstion trong word

Đoạn video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh để có thể chỉnh số trang, nội dung header, nội dung footer giữa các trang được ngắt bởi session một cách độc lập với nhau. Để giải quyết trường hợp chỉnh session này ảnh hưởng các session khác. Nào cùng xem video nhé! Hy …
Đọc tiếp Chỉnh số trang, header, footer độc lập giữa các trang đã ngắt sesstion trong word