Xác định trạng thái kết nối internet trong C#

Khi các bạn viết một ứng dụng C# yêu cầu kết nối internet để nó hoạt động. Khi đó nhu cầu kiểm tra trạng thái kết nối internet của máy tính người dùng trước nếu đã kết nối internet chúng ta mới cho ứng dụng của mình làm các công việc tiếp theo đúng không nào. …
Đọc tiếp Xác định trạng thái kết nối internet trong C#