Khắc phục lỗi “The BIOS in this system is not fully ACPI compliant” khi cài windows 7 lên máy Asus E502M

1. Mô tả vấn đề Khi tôi cài windows 7 cho laptop Asus E502M thì nhận được nội dung thông báo lỗi tại màn hình xanh chữ trắng huyền thoại. Trong đó có nội dung: The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Mời các bạn xem ảnh chụp màn hình của lỗi này. 2. …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “The BIOS in this system is not fully ACPI compliant” khi cài windows 7 lên máy Asus E502M