Hiện file ẩn trên windows

Trong một số trường hợp, chúng ta có nhu cầu hiển thị các file bị ẩn trong máy tính của mình. Sau đây là một vài bước đơn giản để các file ẩn đó hiện lên theo ý bạn nhé. Bước 1: Mở Computer lên chọn Ogranize (vị trí số 1) sau đó chọn tiếp …
Đọc tiếp Hiện file ẩn trên windows