Thời điểm “Chín mùi” để học Anh Văn và Tin Học ở Đại học ?

Thời gian nào ? là phù hợp nhất để học lấy chứng chỉ Anh Văn và Tin Học ở môi trường Đại học ? Những…

Xem thêm Thời điểm “Chín mùi” để học Anh Văn và Tin Học ở Đại học ?

Weekday – Hàm xác định thứ của tuần trong Excel

Bạn buâng khuâng không xác định đươc một ngày bất kỳ trong Excel là thứ mấy, hoặc bạn mất nhiều thời gian để tra lại…

Xem thêm Weekday – Hàm xác định thứ của tuần trong Excel

Làm sao cho người rụt rè ít nói tự tin giao tiếp trong công sở ?

Theo các chuyên gia tâm lý, bản tính rụt rè ít nói chỉ có thể giúp bạn tạo cảm giác an toàn trong các mối…

Xem thêm Làm sao cho người rụt rè ít nói tự tin giao tiếp trong công sở ?