Đếm ô vuông


CHƯƠNG TRÌNH:

FILE: SQUARE.INP

 

Nosomovo

 

Chia sẻ lên