Bật lệnh telnet trên windows

Telnet là lệnh trên windows cho phép chúng ta thăm dò một port nào đó có đang mở hay không. Nhưng mặc định windows không mở dịch vụ này. Do đó để sử dụng lệnh telnet chúng ta cần mở feature Telnet Client lên. Và sau đây là cách thực hiện.

Bước 1: Báo vào nút menu Start rồi chọn tiếp Control panel.

Hình 1. Bấm nút menu Start rồi chọn menu Control Panel

Bước 2: Chọn Category ở mục View by và chọn tiếp Uninstall a program.

Hình 2. Chọn Uninstall a program

Bước 3: Chọn tiếp Turn Windows features on or off

Hình 4. Noi chọn menu “Turn Windows features on or off”

Bước 4: Check vào feature Telnet Client để bật nó lên.

Hình 4. Check chọn vào “Telnet Client”

Vậy là telnet đã được bật, các bạn có thể vô tư mà sử dụng rồi đó.

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời