Bổ sung sub menu cho menu chỉ có 1 cấp – Add sub menu for menu only have one level

Website chúng ta có 1 thanh menu. Nhưng thanh menu này chỉ có 1 cấp thôi không có sub như hình bên dưới đây.

Hình 1. Thanh menu ngang chỉ có 1 cấp

Vậy để chỉnh cho menu này hiển thị được sub menu chúng ta chỉ cần thực hiện  một số thao tác ngắn gọn sau.

Bước 1: Thêm đoạn mã html của sub menu sau vào menu chính như hình bên dưới (Có mã kèm theo).

Mã:

Bước 2: Thêm đoạn CSS dành cho sub menu này vào.

Bước 3: Chạy và xem kết quả nhé

Hình 2. Menu đã có thêm 1 cấp bên dưới.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời