Bổ sung sub menu cho menu chỉ có 1 cấp – Add sub menu for menu only have one level

Website chúng ta có 1 thanh menu. Nhưng thanh menu này chỉ có 1 cấp thôi không có sub như hình bên dưới đây. Vậy để chỉnh cho menu này hiển thị được sub menu chúng ta chỉ cần thực hiện  một số thao tác ngắn gọn sau. Bước 1: Thêm đoạn mã html của …
Đọc tiếp Bổ sung sub menu cho menu chỉ có 1 cấp – Add sub menu for menu only have one level