Bật lệnh telnet trên windows

Telnet là lệnh trên windows cho phép chúng ta thăm dò một port nào đó có đang mở hay không. Nhưng mặc định windows không mở dịch vụ này. Do đó để sử dụng lệnh telnet chúng ta cần mở feature Telnet Client lên. Và sau đây là cách thực hiện. Bước 1: Báo vào …
Đọc tiếp Bật lệnh telnet trên windows