Cuộc sống liệu có bất công?/Is life unfair?

Đây cũng chính là câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ, tại sao cũng như mình mà họ lại thành công, có phải chăng mỗi người mỗi số phận. Nhưng thật ra có nhiều nguyên nhân do họ may mắn hơn mình được sinh ra trong gia đình tài chính khá giả có thể hỗ trợ họ nếu mình xuất phát từ vạch thì họ đã xuất phát gần đích đến hơn mình, có thể họ tài giỏi năng lực hơn mình nên họ đã đến đích đến, khi nhìn nhận lại bản thân thì chỉ có thể hai từ “ chạnh lòng” chính bản thân phải tự mình cố gắng họ đi bộ thì mình phải chạy khi họ nghỉ ngơi thì mình phải tăng tốc mới có thể đến gần đích, có nhiều bạn trẻ chỉ biết trách thân, trách phận. trách cuộc đời để rồi không phấn đấu, chỉ cần chúng ta đặt ra mục tiêu và dùng hết sức lực để thành công, “ Nếu bạn muốn đứng vị trí không ai đứng, thì phải chịu được áp lực không ai chịu được”. Tất cả mọi vấn đề chỉ cần xuất phát từ trong tâm hồn, từ trái tim từ suy nghĩ tích cực của chính bản thân thì sẽ không có bất cứ khó khăn nào có thể làm cho chúng ta gục ngã được, chỉ cần nhìn về những thành công mà người khác đạt được để làm tấm gương cho chính mình phấn đấu, có một số bạn trẻ chỉ biết nhìn thấy rồi ganh tị, ghét họ mà không tự suy xét lại bản thân của chính mình, không suy nghĩ làm sao để được thành công như họ. Để có được thành công bạn hãy bỏ ra mồ hôi công sức để nhận lại những thứ xứng đáng với công sức của chính mình!

This is also the question of many young people, why are they successful as well, but are each person destined. But there are actually many reasons because they are more fortunate than the were born in a well-off financial family that can support them if they come from the line, they have come closer to their destination, they may be talented they were more energetic than they were, so they came to their destination, and when they looked back on themselves, it was only possible that the two words “please” themselves had to try to walk on their own when I had to run when the rested then I had to increase speed can reach the destination, there are many young people who only blame and blame. blame life for not striving, just if we set goals and use all our strength to succeed, “If you want to stand in a position where no one is standing, then you have to withstand the pressure no one can bear.” All problems just come from the heart, from the heart of your own positive thoughts, there will not be any difficulties that can make us fall, just look at those. success that others achieve to set an example for themselves to strive for, some young people can only see and envy, hate them without reflecting on themselves, not thinking about how to be successful like them. In order to achieve success, please take the sweat to receive things worthy of your own efforts!

Kiwilee

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

1 bình luận

  1. Tôi rất đồng tình với góc nhìn của tác giả bài viết. Quan trọng là chữ dám ở mỗi người.

Để lại một phản hồi