Cuộc sống liệu có bất công?/Is life unfair?

Đây cũng chính là câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ, tại sao cũng như mình mà họ lại thành công, có phải chăng mỗi người mỗi số phận. Nhưng thật ra có nhiều nguyên nhân do họ may mắn hơn mình được sinh ra trong gia đình tài chính khá giả có thể hỗ …
Đọc tiếp Cuộc sống liệu có bất công?/Is life unfair?