Code C# – Upload file to web server

  public class HttpUploadHelper { private HttpUploadHelper() { } public static string Upload(string url, UploadFile[] files, NameValueCollection form) { HttpWebResponse resp = Upload((HttpWebRequest)WebRequest.Create(url), files, form); using (Stream s = resp.GetResponseStream()) using (StreamReader sr = new StreamReader(s)) { return sr.ReadToEnd(); } } public static HttpWebResponse Upload(HttpWebRequest req, UploadFile[] files, NameValueCollection form) { List<MimePart> mimeParts = new …
Đọc tiếp Code C# – Upload file to web server

Code C# – Thao tác với Registry của windows

Lớp myRegistry bên dưới cung cấp cho ta các hàm thao tác với Registry của windows như: Đọc giá trị của 1 key. Đăng ký key và gi giá trị của key vào registry. Xóa key đã đăng ký. public sealed class myRegistry { /// <summary> /// Method is used to read value from Registry. /// </summary> …
Đọc tiếp Code C# – Thao tác với Registry của windows

Code C# – Thực hiện các phép toán trên tập hợp

Lớp Set  bên dưới sẽ cung cấp cho chúng ta các hàm thực hiện các phép toán trên tập hợp như: Giao, hợp, hiệu: class Set { private string m_Set = “”; #region Contructors public Set(string str_set) { this.m_Set = str_set; } #endregion #region Properties public string SET { get { return m_Set; } set …
Đọc tiếp Code C# – Thực hiện các phép toán trên tập hợp

Sách – Trí tuệ nhân tạo và lập trình tiến hóa

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn một tài liệu về lập trình tiến hóa trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đó là quyển sách “Trí tuệ nhân tạo lập trình tiến hóa”: Tải về nosomovo (Sưu tầm)  

Driver máy in Canon LBP 2900

Máy in Canon LBP 2900 là dòng máy in được sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam. Bởi thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, máy in laser đen trắng Canon LBP 2900 rất phù hợp với văn phòng làm việc có diện tích nhỏ. Bạn đang tìm driver máy in canon LBP 2900 …
Đọc tiếp Driver máy in Canon LBP 2900

Phần mềm giải nén Winrar

Winrar là phần mềm nén và giải nén phổ biến được cung cấp bởi RARLAB. Winrar cho phép bạn thực hiện nén file cũng như giải nén đối với các định dạng file .rar và .zip. Ngay bên dưới là link tải phần mềm Winrar sử dụng trên các hệ điều hành windows (xp, 7, …
Đọc tiếp Phần mềm giải nén Winrar