Xác định trạng thái kết nối internet trong C#

Khi các bạn viết một ứng dụng C# yêu cầu kết nối internet để nó hoạt động. Khi đó nhu cầu kiểm tra trạng thái kết nối internet của máy tính người dùng trước nếu đã kết nối internet chúng ta mới cho ứng dụng của mình làm các công việc tiếp theo đúng không nào. Để kiểm tra trạng thái kết nối internet của máy tính đang chạy ứng dụng trong C# thật đơn giản. Chúng ta chỉ cần sử dụng hàm GetHostEntry trong thư viện System.Net là được. Để tiện cho việc sử dụng tôi trình bày nó dưới dạng hàm hasInternetAccess để tiện việc sử dụng lại như sau:

private bool hasInternetAccess()
{
  try
  {
   System.Net.IPHostEntry i = System.Net.Dns.GetHostEntry(“www.google.com”);
   return true;
  }
  catch
  {
   return false;
  }
}

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO