Phần mềm Microsoft office

Phần mềm Microsoft office các phiên bản:

1. Microsoft Office 2003: Tải về.

2. Microsoft Office 2010: Tải về.

2. Microsoft Office 2013 bản 64bit: Tải về.

3. Microsoft Office 2013 bản 32bit: Tải về.

Để kiểm tra xem hệ điều hành mình sử dụng là bao nhiêu bit để tải phiên bản cho phù hợp xin mời xem bài viết: Cách kiểm tra hệ điều hành là 32 hay 64 bit.

Nosomovo

Chia sẻ lên

Bình luận

Trả lời