Trello giới hạn số bảng (board) đối với tài khoản miễn phí từ ngày 01/05/2019

Gần đây, Trello (một nền tảng quả lý công việc hỗ trợ làm việc đội, nhóm) vừa thông báo rằng kể từ ngày 01/05/2019 sẽ giới hạn số lượng bảng (board) đối với các tài khoản miễn phí. Cụ thể: Chào bạn! Chúng tôi muốn cảnh báo bạn rằng bắt đầu từ 1 tháng 5 …
Đọc tiếp Trello giới hạn số bảng (board) đối với tài khoản miễn phí từ ngày 01/05/2019