Hướng dẫn cài thư viện mcrypt cho apache php 7.2 trên hệ điều hành ubuntu 18.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài thư viện mcrypt. Môi trường thực hiện php 7.2 và ubuntu 18.04. Trước tiên bạn cần check xem thư viện mcrypt đã dược cài chưa bằng cách thực hiện lệnh: php -m | grep mcrypt Nếu kết quả trả về là “mcrypt” thì thư viện đã …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài thư viện mcrypt cho apache php 7.2 trên hệ điều hành ubuntu 18.04

Khắc phục lỗi “PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to CI_Exceptions::show_exception() must be an instance of Exception, instance of ParseError given” trong Codeigniter (ci)

1. Tình trạng lỗi Tôi sử dụng Codeigniter và xuất hiện lỗi sau. “PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to CI_Exceptions::show_exception() must be an instance of Exception, instance of ParseError given” 2. Nguyên nhân Do hệ thống update từ php 5 lên php 7 php không còn hiểu kiểu dữ liệu Exception nữa. 3. …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to CI_Exceptions::show_exception() must be an instance of Exception, instance of ParseError given” trong Codeigniter (ci)