Cách chụp màn hình máy tính

Để chụp màn hình máy tính chúng ta chỉ cần bấm phím PrntScr (hoặc cũng có bàn phím ký hiệu là PrtSc hoặc cũng có bàn phím ký hiệu là PrtScn hoặc cũng có bàn phím máy bàn để hẳn luôn chữ Print Screen). Sau khi bấm phím chụp màn hình xong hình ảnh đã …
Đọc tiếp Cách chụp màn hình máy tính