Cách phân biệt ớt chuông đực và ớt chuông cái

Việc phân biệt giống đực, cái không chỉ áp dụng đối với động vật đâu nhé. Mà ở thực vật cũng có sự phân biệt tương tự. Ớt chuông là một đại diện cho trường hợp này. Vậy làm sao để phân biệt được ớt chuông đực và ớt chuông cái? Việc phân biệt ớt …
Đọc tiếp Cách phân biệt ớt chuông đực và ớt chuông cái