Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 7 kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2020

Ngày 17 tháng 8 vừa qua, Microsoft gửi đi thông báo sẽ ngừng hỗ trợ Windows 7. Hệ điều hành 10 năm tuổi, rất phổ biến với người dùng. Theo thông báo này, Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ Windows 7 kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Với nội dung như sau: Ngừng hỗ trợ …
Đọc tiếp Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 7 kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2020

Microsoft Project 2010 – Phần mềm lập kế hoạch, quản lý dự án, quản lý công việc

Microsoft project là phần mềm quản lý dự án được nhiều người lựa chọn hiện nay giúp bạn sắp xếp, quản lý các công việc cần làm của một dự án một cách dễ dàng và chính xác. 1. Các tính năng chính: – Hỗ trợ quản lý và phân phối dự án. – Nhiều lựa …
Đọc tiếp Microsoft Project 2010 – Phần mềm lập kế hoạch, quản lý dự án, quản lý công việc