Phân biệt Lớp và Đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

Hiện nay, lập trình hướng đối tượng đã là vấn đề như “trái đất hình vuông” rồi. Nhưng tôi xin được lấy “trái đất hình vuông” này ra để mổ xẻ với mong muốn giúp các bạn mới tiếp cận với nghề lập trình hiểu rõ hơn về khái niệm lớp và đối tượng. Hai khái niệm này tuy …
Đọc tiếp Phân biệt Lớp và Đối tượng trong lập trình hướng đối tượng