Lấy kích thước màn hình hiện tại bằng C#

Bạn cần lấy chính xác kích thước màn hình của thiết bị? Để bạn thực hiện các bước tính toán tối ưu cho ứng dụng trong việc hiển thị? Trong C#, để làm việc này chúng ta sử dụng đoạn code bên dưới để lấy kích thước màn hình hiện tại nhé: int chieurong = …
Đọc tiếp Lấy kích thước màn hình hiện tại bằng C#