Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 7 kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2020

Ngày 17 tháng 8 vừa qua, Microsoft gửi đi thông báo sẽ ngừng hỗ trợ Windows 7. Hệ điều hành 10 năm tuổi, rất phổ biến với người dùng. Theo thông báo này, Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ Windows 7 kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Với nội dung như sau: Ngừng hỗ trợ …
Đọc tiếp Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 7 kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2020