Listening for beginner

10/11/2017 Nosomovo 0

Bạn đang luyện nghe tiếng anh? Và bạn cần một số bài luyện nghe đơn giản để bắt đầu? Đây, nó đây! Ngay bên dưới là danh sách 83 đoạn hội thoại tiếng anh đơn giản, có phụ đề bạn tha hồ mà luyện tập nhé. Hy vọng hữu ích