Các công cụ, phần mềm gỡ bỏ phần mềm quảng cáo (Adware) cho windows

Nếu một ngày máy tính bạn trở nên ì ạch, di chuyển chuột bị giật, lắc, biểu tượng chuột thường xuyên chuyển đổi về dạng vòng tròn xoay xoay như đang xử lý gì đó nặng lắm và khi bạn sử dụng các trình duyệt web thì bị chuyển đi các trang không mong muốn, …
Đọc tiếp Các công cụ, phần mềm gỡ bỏ phần mềm quảng cáo (Adware) cho windows