Lựa chọn ngành công nghệ thông tin: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?

1.Bước vào cổng đại học Cách đây 5 năm, sau khi tốt nghiệp PT tại 1 trường thuộc hàng top tại tp.hcm, tôi quyết định chọn thi vào ngành CNTT, và xác định trước hướng theo học là công nghệ phần mềm. Theo lời khuyên của ba tôi, tôi cũng vào học tại 1 trung tâm …
Đọc tiếp Lựa chọn ngành công nghệ thông tin: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?