Chắc Cà Đao là ở đâu?

Em là gái Chắc Cà Đao Xứ quê xa lắm anh nào có hay Thương anh còn một chút này Gửi thuyền cho bến, gửi mây cho trời Gặp đây là chút tình thôi Cõng nhau đi trọn kiếp đời mai sau…                           …
Đọc tiếp Chắc Cà Đao là ở đâu?