Cách đồng chó ngáp là ở đâu?

Đó là cánh đồng hoang rộng lớn, nối liền ba tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tây Ninh, tên trên bản đồ thường gọi là vùng Mỏ Vẹt (Ba Thu), phần lớn nằm trong hai huyện Đức Hoà và Đức Huệ của Long An. Ở tỉnh Đồng Tháp, trên địa bàn huyện Châu Thành thuộc …
Đọc tiếp Cách đồng chó ngáp là ở đâu?